Gratyfikant aktualizacja – jak zaktualizować Gratyfikanta?

Jak działa podpis elektroniczny?
19 lutego 2024
Gratyfikant szkolenie
23 lutego 2024
Jak działa podpis elektroniczny?
19 lutego 2024
Gratyfikant szkolenie
23 lutego 2024

Aktualizacja Gratyfikant GT oraz aktualizacja Gratyfikant Nexo jest niezbędna, aby zapewnić jego optymalne działanie oraz dostarczyć użytkownikom nowe funkcje i poprawki. Poprzez regularne aktualizacje, program może lepiej obsługiwać zmieniające się wymagania i zapewnić większą wydajność oraz bezpieczeństwo użytkownikom. Dotycząca programu Gratyfikant aktualizacja eliminuje również błędy i problemy, które mogą występować w starszych wersjach programu, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika. Dlatego też regularne aktualizacje są kluczowe dla zachowania wysokiej jakości i efektywności działania programu Gratyfikant.

Aktualizacja programu Gratyfikant

Aktualizacja Gratyfikant jest kluczowym elementem dbania o jego wydajność i funkcjonalność. Dotycząca programu Gratyfikant GT aktualizacja jest niezbędna, aby program mógł lepiej spełniać oczekiwania użytkowników oraz sprostać zmieniającym się wymaganiom rynkowym i prawno-podatkowym. Dzięki aktualizacjom program może wprowadzać nowe funkcje, usprawnienia oraz poprawki, które poprawiają jego działanie i zapewniają użytkownikom lepsze doświadczenie. Ponadto aktualizacja programu Gratyfikant służy również do eliminacji błędów i luk w zabezpieczeniach, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania z programu. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć również dostosowania programu do najnowszych przepisów podatkowych i regulacji prawnych, co jest istotne dla prawidłowego rozliczania się użytkowników. Dlatego też regularna aktualizacja programu Gratyfikant jest zalecana dla zapewnienia jego efektywnego i bezproblemowego działania.

Jak zrobić aktualizację Gratyfikanta?

Linia programów InsERT GT istnieje na rynku od kilkunastu lat i w tym czasie opublikowała wiele wersji programu. Ze względu na znaczące zmiany w strukturze programu i bazy danych, zaleca się aktualizację wersji archaicznych etapami, co 5 wersji. Przed przystąpieniem do aktualizacji, konieczne może być również zaktualizowanie serwera SQL zgodnie z opisanym procesem. Aby przeprowadzić bezpieczną aktualizację, użytkownik powinien najpierw sprawdzić aktualnie zainstalowaną wersję programu, co można zrobić wybierając opcję "Pomoc" i następnie "Informacje". Następnie należy porównać zainstalowaną wersję z najnowszą dostępną lub z tą, którą chcemy zainstalować. Jeśli różnica w numerach wersji wynosi więcej niż 5, użytkownik powinien odwiedzić serwer ftp i znaleźć odpowiedni plik instalacyjny, którego nazwa zaczyna się od "InsERT_GT_Ulepsz_" oraz jest o maksymalnie 5 wyższej wersji niż aktualnie zainstalowana. Po pobraniu pliku należy go uruchomić i przejść przez proces instalacji. Po zaktualizowaniu programu należy podnieść wersję bazy danych, czyli przeprowadzić konwersję. W tym celu należy uruchomić program, wybrać odpowiedni podmiot, a następnie potwierdzić chęć przeprowadzenia aktualizacji oraz podać hasło szefa podmiotu. Po zakończeniu konwersji możliwa jest praca z programem. Jeśli nie jest to jeszcze wersja docelowa, procedurę należy powtórzyć. W przypadku zainstalowania aktualnej wersji należy ją aktywować. Dzięki tym krokom użytkownik będzie mógł zaktualizować program Gratyfikant do najnowszej dostępnej wersji i korzystać z jego funkcji z pełnym bezpieczeństwem.

  1. Sprawdź aktualnie zainstalowaną wersję programu. Najprościej zrobić to w programie wybierając z górnego menu Pomoc – Informacje.
   Krok 1 aktualizacja Gratyfikanta
  2. Zainstalowaną wersję porównaj z najnowszą albo z tą, którą chcesz zainstalować. Jeżeli różnica w numerach wersji jest większa niż 5 (np. między wersją 1.43 a 1.51 – 8 wersji), wejdź na serwer ftp poprzez link: Gratyfikant aktualizacje

Krok 2 aktualizacja Gratyfikanta

  1. Uruchom pobrany plik i przejdź proces instalacji.

Krok 3 aktualizacja Gratyfikanta

  1. Kiedy program zostanie zaktualizowany, podnieś wersję bazy danych, czyli przeprowadzić tzw. konwersję. Aby to zrobić, uruchom program i wybrać z listy odpowiedni podmiot.

Krok 4 aktualizacja Gratyfikanta

  1. Po wybraniu podmiotu program poinformuje o rozbieżności między wersją programu a wersją bazy danych. W tym kroku potwierdź chęć przeprowadzenia aktualizacji oraz podać hasło szefa tego podmiotu.

Krok 5 aktualizacja Gratyfikanta

  1. Po zakończeniu konwersji możliwa jest praca z programem.

Krok 6 aktualizacja Gratyfikanta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *