Regulamin określa prawa i obowiązki osoby korzystającej z płatności zwanej dalej Klientem.
Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Płatność za usługi jest równoznaczna z akceptacją
Regulaminu.

 1. W niniejszym Regulaminie nadaje się znaczenia poniższym określeniom:

  • KAMLEGIT – firma informatyczna KAMLEGIT SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Starowiejskiej 6, NIP
   8133783092, REGON 380510880, pod adresem
   internetowym www.kamlegit.pl,
  • Klient – osoba korzystająca z usług KAMLEGIT,
  • Tpay.com – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
   z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, z wykorzystaniem którego Klient może dokonać
   płatności na rzecz KAMLEGIT.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu: połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe); przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML); minimalna szerokość ekranu, do jakiego dopasowuje się strona bez utraty funkcjonalności wynosi 300 px.

 3. Usługi oferowane przez KAMLEGIT
  • Outsourcing IT,
  • Odzyskiwanie danych,
  • Tworzenie stron internetowych,
  • Tworzenie aplikacji interaktywnych,
  • Marketing internetowy,
  • Sprzedaż domen, serwerów i hosting,
  • Serwis komputerowy,
  • Pomoc zdalna/helpdesk,
  • Pogotowie komputerowe,
 4. Zamówienia lub usługi

  Składanie zamówień lub wyrażenie chęci korzystania z usług przez Klienta jest możliwe przez kontakt osobisty, lub telefoniczny z biurem KAMLEGIT. Przekazanie danych kontaktowych klienta realizowane jest również za pośrednictwem formularzy dotyczących wybranej usługi. Klient podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz opisuje swój problem.

 5. Formy płatności

  Klient może wybrać jedną z poniższych możliwości dokonania płatności:

  • Osobiście gotówką w biurze,
  • Przelewem internetowym bezpośrednio na konto firmowe w zakładce „Płatności online” na stronie
   www.kamlegit.pl za pośrednictwem systemu tpay.com.

   Płatność za pomocą tpay.com zapewnia natychmiastowy transfer środków pieniężnych do sprzedawcy. Tpay.com
   zapewnia zdecydowanie więcej możliwości niż inne systemy płatności internetowych. Możesz wybrać
   najdogodniejszą dla siebie metodę płatności i dokonać zapłaty, aby sfinalizować transakcję. Na podany wcześniej
   w formularzu „Płatności online” adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rozpoczęcia transakcji. Możesz sprawdzić
   status swojej transakcji klikając w podany w potwierdzeniu link. Wiadomość zawiera również link, który umożliwi
   Ci dokonanie płatności w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności. Po dokonaniu zapłaty, otrzymasz
   wiadomość e-mail z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty. KAMLEGIT otrzyma od systemu Tpay.com stosowne
   powiadomienie o dokonaniu płatności przez Klienta.

  • Przelewem internetowym bezpośrednio na konto firmowe w zakładce „Płatności online” na stronie
   www.kamlegit.pl za pośrednictwem systemu dotpay.com.

   Płatność za pomocą dotpay.com zapewnia natychmiastowy transfer środków pieniężnych do sprzedawcy. Dotpay.com
   zapewnia zdecydowanie więcej możliwości niż inne systemy płatności internetowych. Możesz wybrać
   najdogodniejszą dla siebie metodę płatności i dokonać zapłaty, aby sfinalizować transakcję. Na podany wcześniej
   w formularzu „Płatności online” adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rozpoczęcia transakcji. Możesz sprawdzić
   status swojej transakcji klikając w podany w potwierdzeniu link. Wiadomość zawiera również link, który umożliwi
   Ci dokonanie płatności w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności. Po dokonaniu zapłaty, otrzymasz
   wiadomość e-mail z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty. KAMLEGIT otrzyma od systemu Dotpay.com stosowne
   powiadomienie o dokonaniu płatności przez Klienta.

 6. Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu. Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek natychmiast poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy. Do przesyłki należy dołączyć opis wady i opis miejsca wystąpienia wady. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Faktura, które stanowią jedyną podstawę gwarancji znajduje się w panelu użytkownika. Na podjecie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji firma kamlegit.pl ma 14 dni.
 7. Korzystający z serwisu mają zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne. Podejmowania działań, które mogą spowodować zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, biorących udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności, ale nie wyłącznie: obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w nieprzeznaczonych do tego w miejscach. 
 8. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stron internetowych KAMLEGIT.

  Przywiązujemy szczególną uwagę w zakresie przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących
  prywatności i ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo danych przetwarzanych na naszych stronach jest dla nas
  bardzo istotne.

 9. Cel polityki prywatności

  Polityka obowiązuje w stosunku do działania wszystkich stron internetowych KAMLEGIT, stron w domenie globalnej
  www.kamlegit.pl, będącej własnością Grupy KAMLEGIT oraz innych stron Grupy KAMLEGIT, zwanych dalej stronami
  KAMLEGIT.

 10. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj i sposób gromadzenia informacji na stronach KAMLEGIT oraz cel i sposób
ich przetwarzania.

Grupa KAMLEGIT deklaruje funkcjonowanie stron KAMLEGIT właściwie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz profesjonalnymi zasadami zawodowymi, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników stron internetowych:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zm.
Klient dokonujący płatności akceptuje powyższy Regulamin.