Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stron internetowych kamlegIT
Przywiązujemy szczegłoną uwagę w zakresie przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo danych przetwarzanych na naszych stronach jest dla nas bardzo istotne.

Cel Polityki
Polityka obowiązuje w stosunku do działania wszystkich stron internetowych kamlegIT, stron w domenie globalnej www.kamlegIT.pl, będącej własnością Grupy kamlegIT oraz innych stron Grupy kamlegIT, zwanych dalej stronami kamlegIT.
Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj i sposób gromadzenia informacji na stronach kamlegIT oraz cel i sposób ich przetwarzania.
Grupa kamlegIT deklaruje funkcjonowanie stron kamlegIT właściwie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz profesjonalnymi zasadami zawodowymi, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników stron internetowych:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zm.