Rekrutacja

Rekrutacja

Proces rekrutacji do KAMLEGIT prowadzony jest w oparciu o aplikacje nadesłane przez Kandydatów na adres [email protected] W aplikacji należy podać rodzaj stanowiska na które ubiega się Kandydat. Stawiamy na pracowników, którzy będą mogli najlepiej realizować strategię i plany naszej firmy oraz w aktywny sposób wspierać jej rozwój. Prosimy o dołączenie do swojego CV zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Przegląd aplikacji

Interviev

Wybór kandydata

Witaj w zespole