Rekrutacja

Proces rekrutacji do KAMLEGIT prowadzony jest w oparciu o aplikacje nadesłane przez Kandydatów na adres [email protected]. W aplikacji należy podać rodzaj stanowiska na które ubiega się Kandydat. Stawiamy na pracowników, którzy będą mogli najlepiej realizować strategię i plany naszej firmy oraz w aktywny sposób wspierać jej rozwój. Prosimy o dołączenie do swojego CV zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”
1

Przegląd aplikacji

2

Interviev

3

Wybór kandydata

4

Witaj w zespole


Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

- pracownik ds. administracyjno-biurowych
- informatyk (junior web developer)
- informatyk (senior web developer)
- praca wsparcie techniczne