Krótka historia miasta
Poznań

Poznań jest jednym z najstarszych miast Polski. Jego historia sięga drugiej połowy X wieku, kiedy na wyspie nazwanej później Ostrowem Tumskim powstał gród pierwszych władców Polski. Prawa miejskie Poznań otrzymał w 1253 roku.
W 1793 roku Wielkopolskę zajęły wojska pruskie, a Poznań na ponad sto lat został włączony do państwa pruskiego. W okresie zaborów Poznań był centrum walk niepodległościowych. W 1918 roku wybuchło tu Powstanie Wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości, przez pierwsze dziesięć lat Poznań intensywnie się rozwijał, 10 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców. W czasie II Wojny Światowej Poznań uległ ogromnemu zniszczeniu. Intensywna odbudowa miasta rozpoczęła się w 1945 roku. Od 1989 roku miasto gwałtownie się rozwijało, głównie za sprawą prywatnej gospodarki, drobnych i średnich firm. Dzisiaj Poznań jest jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, naukowych, kulturalnych, handlowych i sportowych.

Słynne atrakcje Poznania

Poznań

 Stary Rynek


Stary Rynek to główny plac miejski w Poznaniu wytyczony ok. 1253 roku jako centralne miejsce miasta lokacyjnego. Jest kwadratem o boku długości 141 metrów, a z każdej ze ścian wychodzą trzy ulice, z czego dwie skrajne z narożników. Znajduje się na Starym Mieście, w ramach osiedla administracyjnego Stare Miasto. Jest trzecim co do wielkości rynkiem w Polsce i jednym z największych w Europie.
Na Rynku są takie budowe jak Ratusz, Waga miejska, Odwach, Galeria Miejska Arsenał, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Dom "Kurzanoga", Dom Pisarza Miejskiego, Dom Sukienników.

Poznań

Jezioro Maltańskie


Jezioro Maltańskie to sztuczny zbiornik wodny położony w Poznaniu na prawym brzegu Warty, powstały w wyniku spiętrzenia Cybiny. Został oddany do użytku w 1952 roku. Zbiornik zajmuje maksymalnie obszar 67,5 ha zaś jego długość to około 2,2 km, co czyni go największym sztucznym zbiornikiem wodnym miasta. Średnia głębokość to nieco ponad 3,13 m, a maksymalna to około 5 m. Swoją nazwę jezioro wzięło od Zakonu Kawalerów Maltańskich. Wprowadzono ją urzędowo w 1974. Obecnie jest intensywnie wykorzystywane do uprawiania sportów wodnych.


Poznań

 Muzeum Narodowe


Muzeum Narodowe w Poznaniu to muzeum sztuki w Poznaniu, narodowa instytucja kultury. Zostało założone w 1919 jako Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Obecną nazwę nosi od 1950. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Muzeum Narodowe w Poznaniu powstało z połączenia kilku historycznych kolekcji. Najstarsza z nich to Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Poznań

 Zamek Królewski


Zamek Królewski w Poznaniu to rezydencja królewska, wzniesiona prawdopodobnie w XII w. przez Przemysła II, następnie wielokrotnie rozbudowywana. Zamek był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. W 1493 r. złożył tu królowi Polski hołd lenny wielki mistrz krzyżacki Hans von Tieffen. Zamek został częściowo zniszczony w czasie wojny północnej, popadł w ruinę. Odbudowany szczątkowo pod koniec XVIII w. Ponownie zniszczony w 1945, odbudowany częściowo w latach 1959–1964, następnie zrekonstruowany w latach 2010–2013 według projektu Witolda Milewskiego.

Galeria miasta

Popularne wydarzenia w mieście Poznań

Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Poznań Jazz Fair"

ERA JAZZU to ogólnopolski cykl koncertów klubowych i galowych z udziałem najwybitniejszych gwiazd współczesnego jazzu. Program ERY JAZZU obejmuje zarówno koncerty wielkich gwiazd, jak i szeroką prezentację najciekawszych jazzowych zjawisk i trendów.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Malta"

Malta Festival Poznań to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Festiwal prezentuje międzynarodowy program teatralny, muzyczny, taneczny i filmowy. Odbywa się od 1991 roku w Poznaniu, na przełomie czerwca i lipca. Nazwa pochodzi od znajdującego się w Poznaniu Jeziora Maltańskiego.

Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci "Ale Kino"

Międzynarodowy Festiwal Filmów to festiwal filmowy, odbywający się co roku w Poznaniu, mający na celu promocję dobrego kina dla młodych widzów. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, a jego dyrektorem Jerzy Moszkowicz. W roku 2010 Festiwal ruszył w Polskę — do małych miejscowości, gdzie dzieci na co dzień nie mają szans na spotkanie z dobrym kinem.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej

Poznańska Wiosna Muzyczna to festiwal muzyki poważnej, odbywający się w Poznaniu wiosną lub wczesną wiosną. Na każdym festiwalu rozbrzmiewa muzyka kameralna, symfoniczna i elektroniczna w wykonaniu zespołów i solistów z Europy i świata. Areną festiwali są Aula UAM i Aula Nova. Wstęp na wszystkie koncerty "Poznańskiej Wiosny Muzycznej" jest bezpłatny.

Poznań

Brama Poznania

Poznań

Zamek Cesarski

Poznań

Park Cytadela

Poznań

Palmiarnia Poznańska